Choď na obsah Choď na menu
 


Predstavím sa Vám

9. 1. 2010

 

 

...narodil som sa v Považskej Bystrici v roku 1975 v rodine výtvarníka a učiteľky v Materskej škole.

   Od príchodu modelára do našej rodiny sme spoločne s otcom, ujom i bratrancami navštevovali podujatia LMK Považská Bystrica. Tam som objavil krásu modelárstva a po dosiahnutí „pionierskeho veku 8 rokov“ som sa prihlásil spoločne s bratrancom Ľubošom do letecko- modelárskeho krúžku v Považskej Bystrici. Možno práve preto, že ho viedol trpezlivý pán Štefan Hadnagy som pri tejto záľube zotrval a postupne naberal skúsenosti pri stavbe modelov rôznych kategórií. Podporovaný staršími kamarátmi som sa venoval hlavne voľným modelom kategórií hádzadiel H, voľným vetroňom A1 a A3, voľným motorovým modelom na pohon CO2.Obrázok

   Tiež som nasledoval krúžkovú tradíciu stavania upútaných modelov. Lietal som s modelom Bažant, Rondo a neskôr s krúžkovými modelmi. Veľkú podporu som našiel u oboch rodičov, ktorí mi v pivnici pod bytom vytvorili modelársku dielničku a vo všetkom ma podporovali.

   Letecké modelárstvo vo mne prebudilo lásku k lietadlám a túžbu stať sa technikom stíhacích vojenských lietadiel. V roku 1989 som nastúpil na Vojenskú strednú odbornú školu leteckú do Prešova. I tu som pokračoval v modelárskej činnosti a staval modely voľných vetroňov a zúčastňoval sa armádnych súťaží v Moravskej Třebovej.

  Obrázok Po skončení školy som ako technik Mig-21 a Mig-29 nastúpil na Vojenskú leteckú základňu na Sliači.  S malou dušičkou som túžil po umiestnení na ľahké stíhacie lietadlá Aero L-39 ZA Albatros, na ktorých som vykonával školskú prax na Sliači. Prianie sa mi splnilo a nastúpil som k týmto nádherným strojom ako technik. Neskôr som zastával funkciu staršieho technika.

  Príchodom syna do môjho života som sa s „týždňovkovou“ prácou v milovanom letectve rozlúčil a presťahoval sa natrvalo do Žiliny, kde sme s manželkou bývali. Zvládol som obdobie rodičovskej dovolenky a postupne rozmýšľal ako začať v civilnom živote.

  Zamestnal som sa v optickej firme Danae, kde pracujem ako zábrusný technik. Táto práca je veľmi náročná a nie vždy sa mi chce niečo doma ešte tvoriť, keďže celý deň sa sústredím na presnosť práce pri zhotovovaní prevažne okuliarových vŕtaných rámov.

  Pokračujem vo voľných chvíľach v stavaní modelov lietadiel rôznych kategórií a popri občasných súťažných aktivitách si poletujem vzduchom rekreačne. To mi prináša najväčšiu radosť, neobmedzovať sa pravidlami, pracovným časom i účelovej stavbe modelov.

  Popri modelárskej činnosti píšem pravideľne články o modeloch, modelárskych akciách a modelároch.  Snažím sa o čo najlepšie zviditeľňovanie našej záľuby v zahraničných časopisoch i internetových stránkach klubov i jednotlivcov s ktorými spolupracujem.

   Veľmi si cením ak modelár modely stavia pre potešenie, či súťažné lietanie sám, lebo to je pravou podstatou modelárstva...

  Podobne ako v minulosti kedy som mal veľkú podporu u rodičov i v súčasnosti ma moja manželka v modelárstve príkladne podporuje a verím, že k tomuto nádhernému koníčku privediem i syna, ktorý je mojim častým pomocníkom i spoločníkom na letisku.